Saito Rocker Arm Bracket (Left)

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Rocker Arm Bracket (Left) for Saito's FA-150B, FA-180B, FA-220A, FA-300TL, FA-300TTDP, FG-30B, FG-36B, FG-40, FG-57TS, FG-61TS and FG-84R3 Four-Stroke Engines.

saito logo

Order Code: SAI120S44
Manufactured By Saito