Saito Carburettor Gasket Set

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Carburettor Gasket Set for the FG-60R3 Saito Four-Stroke Engine.

saito logo

Order Code: SAI60R391
Manufactured By Saito