Saito Carburettor Gasket Set

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Carburettor Gasket Set for Saito's FA-90R3, FA-120R3, FA-170R3, FA-200R3 and FA-325R5D Four-Stroke Engines.

saito logo

Order Code: SAI325R591
Manufactured By Saito