Saito Teflon/Steel Washer Set

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Teflon/Steel Washer Set for Saito's FA-40A, FA-40AGK, FA-90R3, FA-120R3 and FG-19R3 Four-Stroke Engines.

saito logo

Order Code: SAI30S37
Manufactured By Saito