Saito Engine Gasket Set

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Engine Gasket Set for the FG-60R3 Saito Four-Stroke Engine.

saito logo

Order Code: SAI60R332
Manufactured By Saito