Saito Piston Pin

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Piston Pin for Saito FG-40 Four-Stroke Petrol/Gas Engine.

saito logo

Order Code: SAI4007
Manufactured By Saito