Saito Piston

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Piston for Saito FG-21 Four-Stroke Petrol/Gas Engine.

saito logo

Order Code: SAIG2106
Manufactured By Saito