Saito Pushrod (2 Pieces)

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Pushrod (2 Pieces) for Saito's FA-150B, FA-150BGK, FA-180B, FA-180BGK and FG-30B Four-Stroke Engines.

saito logo

Order Code: SAI120S39
Manufactured By Saito