Saito Carburettor Gasket Set

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Carburettor Gasket Set for Saito's FA-182TD Four-Stroke Engines.

saito logo

Order Code: SAI182TD91
Manufactured By Saito